Het Programma

Het programma Toegewijde Kunst strekt zich uit over de maanden april t/m juli 2014 op diverse locaties in Leiden. Partnerorganisaties zijn nog druk bezig met de verdere uitwerking van de activiteitenagenda voor de komende maanden.

Gids langs de Altaarstukken
Half mei verscheen een boekje met een programma- en Kijkwijzer rond de 14 moderne altaarstukken, dat te downloaden is via deze website (6 mb).

Links: Altaarstuk "Man der Smarten" Hanneke de Munck

Gevarieerd aanbod
Het programma bestaat uit een aanbod voor verschillende doelgroepen, variërend van lezingen, creatieve workshops, rondleidingen, thematische vieringen, filmvoorstellingen, lesbrieven voor basis- en middelbaar onderwijs, een straatmaaltijd, een lieddag, praktische inzet voor de Voedselbank tot kookateliers.

Een uitdagend programma om een zo breed mogelijk publiek na te laten denken over datgene wat voor hen waardevol is in onze tijd.
Locaties
Altaarstukken
overzichtskaart

Hooglandse Kerk
Nieuwstraat 20
Leiden

   - Adam en Eva
   - De Zondvloed
   - Orpheus
   - Engelenaltaar
   - Het Geheugen
   - Schreeuw in het Heelal
   - De Leegte
   - De Wetten van het Hart

BplusC (bibliotheek)
Nieuwstraat 4
Leiden

   - De Verwondering

Diaconaal Centrum
De Bakkerij

Oude Rijn 44 b/c
Leiden

   - Het Voedsel

Museum De Lakenhal

Oude Singel 28-30
Leiden

   - Middeleeuwse
     altaarstukken

Sijthoff-Leiden
Doezastraat 1B
Leiden

   - Narek

De Tuin van de Smid
Park Cronesteyn
Polderpad 8
Leiden

   - Na de Mythe

Begraafplaats Rhijnhof
Laan te Rhijnhof 4
Leiden

    - Man der Smarten
    - Piëta


Webdesign: Ton Snepvangers